Eight Photos of Happiness blog hop

RULES:

Thank your nominator and link their blog, then:

  1. Link the creator of the tag, Ariel’s Little Corner of the Internet
  2. Display your 8 photos of happiness
  3. You can add a little description of the photos
  4. Tag up to 10 other blogs!

I want to thank Emilia, from Boogbug’s World blog for inviting me to play :)

ZASADY:

Podziękować za nominację, a następnie:

  1. Zalinkować blog pomysłodawcy, Ariel
  2. Wrzucić 8 zdjęć szczęścia [czyli, jak mniemam, rzeczy/miejsc/ludzi, które czynią nas szczęśliwymi]
  3. Ew. dodać krótkie opisy/wyjaśnienia
  4. Zaprosić do zabawy kolejne blogi [do dziesięciu]

Niniejszym, w zgodzie z zasadami :), chciałam podziękować Emilii z Bookbug’s World za zaproszenie mnie do zabawy i zapraszam do obejrzenia wybranych przeze mnie zdjęć.

Czytaj dalej

Reklamy